Startsida

Välkommen till

BRF Fridhemsgläntan, Gävle

I Gävle, mellan Andersberg och Fridhem hittar ni Fridhemsgläntan

SOM MEDLEM

Information för medlemmarna

i föreningen

OM FÖRENINGEN

Information om föreningen och kontaktuppgifter till styrelsen

DOKUMENTARKIV

Protokoll, mötesdokument och fastighetsdokument

NYHETER

FASTIGHETSBOX I DRIFT!(2021-04-07)

Fastighetsboxen är nu i drift sedan April 1 och alla har fått nycklar(fyra st) till sina fack. Facken är uppmärkta och boxen är godkänd av Postnord. Enligt tidigare info så blir de gamla lådorna kvar och kan ev. användas av andra distributörer än PostNord. 

FASTIGHETSBOX PÅ PLATS (2021-03-19)

Som ni säkert har  noterat så pågår arbetet med att installera en gemensam postbox vid gästparkeringen på kortsidan av 43A. Den ersätter de befintliga postlådorna när det gäller utdelning från PostNord men de "gamla" lådorna kommer inte att tas bort. Mer information kommer när den nya lösningen är redo att tas i bruk. 


STÄDDAGAR 2021 (2021-03-15)

Vår:      Söndag den 25 april

Höst:   Söndag den 24 oktober

Sandlåda för halkbekämpning.

Det finns nu en sandlåda på ca 130 liter  där vi kan hämta för sand för halkbekämpning, främst avsett får våra anslutningsgångar dvs från dörr till de vägar som sandas via entreprenad. Lådan finns vid kortväggen på 43A (mot den lilla gästparkeringen). 

Genomförda aktiviteter 

Grå planket målat

Under sommaren 2020 målades och reparerades det grå planket vilket innebär att både det grå röda planket nu är i bra skick ett antal år framåt!


Buskbyte och lekpark

Under somaren 2019 har Pira tagit bort flera taggbuskar kring lekparken och ersatt dessa med bärbuskar. Allt enligt beslut på årsmötet.


Robban har på eget initativ gjort ett hjältedåd då han rustat upp sandlådan med nya plankor och målat dessa. Tack Robban!


Nockplåtar och röda staketet

Arbetet med att bekläda staketen med nockplåtar genomfördes 2018.
Detta gäller både det röda och grå staketet.

Dessa plåtar skall skydda staketen från regn och snö och skall begränsa behovet av att byta plankor var 8 år. Snyggt blir det också.

Tujahäck planterad

Under sommaren 2018 planerades den nya tujahäcken mot Vändkretsen och den har redan börjat tagit sig och ser ut att må bra.


Målsättningen är att detta skall minska både insyn, belysning från bilar, damm och buller från vägen. 

Ny belysning vid infarten

Ny starkare gatbelysning har nu monterats vid uppfarten till vårt område. Detta för att ge bättre synlighet för såväl trafik som personer som rör sig till och från området.