Som medlem

    Bra att veta  som medlem i  vår brf


 • Hemförsäkring - Bostadsrättsföreningen har tecknat om den generella fastighetsförsäkringen till att även innefatta "Bostadsrättstillägg" för samtliga lägenheter.

  Detta innebär att föreningens medlemmar INTE behöver ha detta tillägg till sin privata hemförsäkring. Brf använder Länsförsäkringar för sina försäkringar och förändringen gäller från 1 mars 2015.
  Brf betalar denna försäkring löpande, men medlemmen betalar ev självrisk vid nyttjande av försäkringen. Se separat dokument för mer information om Brf-tillägget.

 

 • Luftfilter till värmeväxlaren bytes ca 1ggr/år i respektive lägenhet. Nya filter delas ut i brevlådorna i Januari varje år och bytes av respektive hushåll. Vid hård nedsmutsning går det även att tvätta filterna. Observera att en lampan i kontrollenheten i hallen blinkar när det är dags att byta. Det är 2st filter i värmeväxlaren som skall bytas, värmeväxlaren sitter i respektive förråd. Glöm ej att även nollställa driftlarmet på kretskortet i värmeväxlaren. Se bruksanvisning.


 • Några värmegolv har strejkat efter sommaruppehåll och felet kan vara av två olika karraktär;
  1. Trasig termostat på väggen eller 2. kärvande ventil (shunt) i tvättstugan.
  Kontrollera om den lilla (dolda) lysdioden inne i termostaten lyser (tänds & släcks). Om inte; byt termostat. Föreningen har köpt in några nya för eget byte. Ny termostat hämtas hos ordförande mot utbyte av den trasiga. Alternativ 2: varmvatten-shunten inne i tvättstugan kärvar (se instruktions dokument under fastighets fliken).
  Obs! ovan gäller ej el-värme golv i badrum


 • Lämna inte sopor samma dag som sophämtning sker, dvs 07.00-10.00 denna dag. Detta pga att rengöring av soptunnorna genomförs efter att tömning skett.


 • Lampor i utomhuspållarna bytes av "alla" i området. Dvs den som ser en trasig lampa åtgärdar detta. Pållarna har LED-lampor (långtidslampor) och hämtas därför i varmförrådet alt hos ordförande.


 • Vår putsade utomhusfasad är extremt känslig för hål och därtill följande fuktskador. Detta är ett välkänt problem med denna typ av putsade fasader. 
  Ingen klamring av kabel eller montage får därför ske på dessa ytor. Kontakta Brf-styrelsen för mer information eller konsultation.


 • Skötseanvisning - Våra gemensamma gräsytor och planteringar.  Vid inköp av varor till föreningen som ex bensin, lämnas kvitto till ordförande. Större inköp måste godkännas/beslutas av styrelsen. Föreningens redskap och maskiner skall rengöras efter användning.


 • Klippning av gemensamma gräsytor - Vi delar gemensamt på ansvaret att klippa gräset på våra gemensamma gräsytor och sköta om våra gräsklippare. Eftersom robotgräsklipparna sköter det mesta av klippningen är det uppskattat om alla hjälps åt med specialklippning och trimning av de övriga områdena.

  Har ni inte möjlighet att klippa själva, med hjälp av grannen eller någon annan, kan ni köpa tjänsten av ILA Städ & Fastighetsservice, 026-101000, ni bekostar i såfall detta själva och gör upp betalningen med företaget.


 • Skötsel av motorgräsklipparen och påfyllnad av bensin i denna. Ingen vill väll mötas av en smutsig gräsklippare tom på bensin när ni själva skall klippa gräsmattan? Lämna den därför alltid renspolad och fylld med bensin. Tar bensinen slut kan ni köpa ny på OK/Q8 och lämna kvitto till kassören för ersättning.


 • Brandvarnare - I samtliga hushåll finns brandvarnare installerade sedan husen byggdes. De inbyggda batterierna skall räcka 8-10 år och sedan måste hela brandvarnaren bytas ut. Vill ni byta dessa till exakt samma modell och slippa göra nya hål i taket kan det göras på nedan länk. Brandvarnarna bekostas själva. http://www.renifoam.se/brandvarnare/


Våra projekt:


Fasadmålning 2015

Staketmålning 2019

Under sommaren 2019 har TPM Måleri fått i uppgift att skrapa och måla det röda staketets båda sidor. Staketet var tidigare målat med två olika färtyper, medans det nu målas med samma färg som garaget. Även dåliga trädelar kommer att bytas innan målningen.

Under sommaren 2015 har KH Måleri målat alla träfasader och trädetaljer på samtliga fastigheter.

Undertak, förrådsväggar och dörrar är ommålade för att klara ytterligare år med sol och regn.

Under 2014 målades hela garagelängan.


Förhoppningsvis gör detta att vårt område fortsätter att vara både fint och attraktivt.

För andra sommaren i rad har våra staket, både röda och gråa, fått sig en uppfräschning med ny färg.

Det röda staketet vid huslänga nr 39 fick 2015 utsidan målad. Insidan målades sommaren 2014. Likartat arbete har skett med det gråa staketet mot Skogmursvägen 2015.

Staketmålning 2014-2015

Undvik staket & häckar


Under de senaste åren har föreningen aktivt arbetat med förbättring och underhåll av staketet mot Skogmursvägen samt underhåll av fasaden (målning). Detta kräver möjlighet att ta sig mellan tomterna. 


Tillgängligheten till staketet och möjligheten att röra sig mellan tomterna har därmed aktualiserats. Detta är idag inget stort problem men det är styrelsens rekommendation och önskemål att man INTE stänger igen tomterna med staket eller häckar. Detta för att underlätta enklare transporter mellan tomterna och tillgängliheten att kunna åtgärda staket, fasader, tak etc.


Om man ändå önskar göra detta bör en öppning finnas (grind eller motsvarande).
Sänkta månadsavgifter från  20160101:


Låghusen: 4661kr/mån.

Två-plans husen: 5445kr/mån


Betalningsrutinerna är oförändrade.

Ingen avi skickas ut, utan varje betalning sker löpande i förskott den sista varje månad på BG 5346-9466.