2011-2017

Dokumentarkiv 2011Dokumentnamn

Dokumenttyp

Författare

PDF
Dokumentarkiv 2012Dokumentnamn

Dokumenttyp

Författare

Mötesprotokoll vid årstämma

Britta Rehn
StyrelsemötenMötesprotokoll

Britta Rehn

Mötesprotokoll

Britta Rehn

Mötesprotokoll

Britta Rehn

Mötesprotokoll

Börje Fjellgren

Mötesprotokoll

Britta Rehn

Mötesprotokoll

Britta Rehn

Mötesprotokoll

Britta Rehn

Mötesprotokoll

Britta Rehn
Dokumentarkiv 2013Dokumentnamn

Dokumenttyp

Författare

Kallelse till årstämma maj 2013


Besiktnings dokument


Ny styrelse utsedd vid årstämman


Protokoll från mötet


Motion 1

StyrelsemötenMötesprotokoll

Mats Häggqvist

Mötesprotokoll

Mats Häggqvist

Mötesprotokoll

Mats Häggqvist

Mötesprotokoll

Britta Rehn

Mötesprotokoll

Britta Rehn

Mötesprotokoll

Britta Rehn

Mötesprotokoll

Britta Rehn

Mötesprotokoll

Britta Rehn
Dokumentarkiv 2014Dokumentnamn

Dokumenttyp

Författare

Årsstämma 27 maj 2014


Mötesprotokoll

Mats Häggquist

Besiktning i Maj 2014

StyrelsemötenMötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Peter Wallström

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Dokumentarkiv 2015Dokumentnamn

Dokumenttyp, ev info

Författare

PDF


PDF

Styrelsen

PDF

Mats Häggquist

PDF

Styrelsen
StyrelsemötenMötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Kompletterande info till medlemmarna - PDF

Björn Widorson

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Bakgrundsinformation vid budgetarbete - PDF

Björn WidorsonMötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Dokumentarkiv 2016

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Författare

PDF

ERRevision

PDF

Mats Häggquist

PDF

Håkan Andersson

PDF

Håkan Andersson

PDF

Börje Fjellgren
StyrelsemötenMötesprotokoll - PDF

Peter Wallström

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Jane Sandberg

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Dokumentarkiv 2017Dokumentnamn

Dokumenttyp

Författare

BRF Årsredovisning 2017

Styrelsen

PDF

Mats HäggquistStyrelsemöten

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist
Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist

Mötesprotokoll - PDF

Mats Häggquist