Fastighets dok

Fastighetsskötsel: manualer, ritningar och annan dokumentation kring våra fastigheter

Dokumentbeskrivning

DokumentlänkGolvvärme (vattenburen)


Beskrivning av rumstermostat till golvvärme nedervåning (utgående)

Beskrivning av ersättnings termostat, golvvärme nedervåning

Reservdelskatalog Uponor 2013 - golvvärmeFjärrvärme skötsel


Beskrivning över fjärrvärmeskötsel i husenEl & Svagström


Inkopplingsanvisning vid byte av väggtermostat golvvärme

Vägguttag och strömbrytare i våra lägenheterGarageport - tillbehör

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK protokoll 2013

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK protokoll 2021

Radonmätning 2013 Brf Fridhemsgläntan

Radonmätning 2014 närområde

Energideklaration 2013


Försäkring